The Value of Investing in Life Insurance

Here’s an interview with Registered Financial Planner, Marvin Germo, at UNTV discussing the value of Life Insurance.

Discussion Summary

Marvin Germo really made this conversation with life insurance very interesting. One, because he talked about it in a very lively manner, and because he made everything sound so simple.

Here’s a recap of the key points discussed in this video.

Ano nga ba ang Life Insurance?

Lahat ng bagay ay may risk – risk na masiraan ng sasakyan, masunugan ng bahay, na tayo ay magkasakit, or mamatay ng maaga ang isang breadwinner ng pamilya.

Kailangan natin ng Life Insurance para protektahan ang mga taong umaasa sa isang breadwinner sa risk na mawala ng maaga ang tao kung saan sila nakadepende.

What will encourage people to buy life insurance?

Maraming misconception tungkol sa life insurance. Maraming nagsasabi na “Hindi pa naman ako mamamatay”, anjan din ang dahilang “Ibang tao naman ang makikinabang jan”.

According to Registered Financial Planner Marvin Germo, ang pagkuha ng life insurance ay pagiging responsable – paraan ng paghahanda na dahil hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, we are ensuring that our family is well taken care of.

Ang life insurance ay tumatayong safety net para siguraduhing may aasahan ang ating pamilya mawala man ng maaga ang breadwinner ng pamilya.

Pwede bang mama-claim sa Life Insurance kahit buhay pa?

Ang mga benepisyo ng life insurance ngayon ay hindi lamang kapag namatay tayo, kundi may mga benepisyo na pwede natin makuha kahit tayo ay buhay pa.

Meron dalawang problema na ina-address ang life insurance:

– We die too soon
– We live too long

Maaari natin gamitin ang Life Insurance upang mapaghandaan ang ating Retirement or Education ng ating mga anak.

Get Life Insurance while you are still young

Mas mura ang life insurance habang mas bata pa tayo.

Bukod doon, ang life insurance ay isa sa mga bagay na dapat natin kuhanin habang di pa natin ito kailangan, dahil kapag kailangan na natin ito, maaaring di na tayo makakakuha pa.